Renovering

Succesfuld renovering kræver evnen til at planlægge det uforudsete. Læs mere om HKBs referencer og metoder indenfor renovering.

Renoveringer, der forener fortid og nutid på bedste vis

Siden vores spæde start har vi arbejdet med renovering af erhvervsejendomme og udlejningsboliger i og omkring København. Et godt eksempel er Strandvejen 125, hvor kontorhotellet ordnungs lejere kunne rykke ind i nye lækre lokaler, som lever op til organisationens premium koncept. Et andet er Kanonbådsvej, hvor de gamle kanonbådsskure er blevet omdannet til moderne kontorlejemål.

København er verdensberømt for sin velbevarede bygningsmasse. En stor indsats indenfor renovering er en af grundene til, at vi i dag har mange ejendomme, som udadtil er klassiske og bevaringsværdige og indadtil er topmoderne.

Renovering handler ikke kun om gamle smukke bygninger, men også om nyere bygninger, som ikke lever op til gældende krav til f.eks. funktion og energieffektivitet, eller hvor den løbende vedligeholdelse er blevet forsømt, så der skal gøres en ekstra indsats.

Hvad kendetegner en renoveringsopgave?

At skabe en succesfuld og effektiv renovering stiller store krav til planlægning, samarbejde samt teknisk- og håndværksmæssig kunnen. Det gør alle byggeopgaver i princippet, men det der adskiller en renovering er, at der findes ikke to opgaver, der er ens, og at man derfor ikke pr. automatik kan overføre erfaringer og gentage arbejdsgange fra opgave til opgave.

Det stiller store krav til entreprenøren at gennemføre en renovering, som holder sig inden for det aftalte, både hvad angår pris og kvalitet.

Sådan griber HKB renoveringsopgaver an

HKB er specialiseret i opgaver indenfor renovering, og det betyder især tre ting:

For det første at samarbejdet mellem renoveringsprojekts deltagere forløber optimalt. Det gør det hos HKB fordi vi altid laver en grundig forventningsafstemning i starten af projektet, som følges op af en løbende og tæt kommunikation hele vejen til aflevering. Dukker der noget uforudset op – og det gør der altid – så er vores grundholdning, at det bare skal løses, og så tilpasser vi planen efterfølgende. Det hjælper naturligvis også, at mange af vores renoveringer udføres for bygherrer, som vi har opbygget en god og tillidsfuld relation til gennem mange projekter.

Evnen til at lave en realistisk og detaljeret tidsplan er også utroligt vigtigt. Samt at sørge for at revidere den, når det uforudsete sker. 

Sidst men ikke mindst har vores håndværksmæssige kompetencer en stor betydning, både blandt vores egne folk og blandt vores underentreprenører, hvis kvalitet vi efter mange års samarbejde kan stå inde for. 

HKB har stor erfaring med renoveringsopgaver i tæt bebyggede områder, som stiller store krav til den logistiske planlægning af projektet såvel som kontakten til eksisterende beboere og naboer, som uundgåeligt bliver påvirkede af byggeriet.

Står I overfor en renoveringsopgave?

Kontakt os og tag en uforpligtende snak om jeres muligheder. Vi sidder klar ved tasterne.

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor.