Grøn omstilling i HKB

Vi bygger ansvarligt byggeri, skaber rammer for livsglæde og så bygger vi med GEJST

Vision for grøn omstilling

Ansvarligt byggeri gennem kvalitetsbevidste materialevalg og nyeste teknologi.

Målsætninger

  Præge samarbejdspartnere til at anvende flere biobaseret materialer

  Ligge i den bedste tredjedel af markedet ift. genanvendelse og sortering og leve op til EU Taksonomiens minimumskrav indenfor dette emne.

FN's verdensmål

I HKB arbejder vi aktivt med verdensmål 12 som omhandler ansvarligt forbrug og produktion. 

Delmål 12.2

Mange af de produkter vi bygger med i dag består af materialer fra naturen som er svære at opdrive og som med overudnyttelse kan medføre irreversible miljømæssige skader og ødelæggelse af økosystemer. Det kan også påvirke den sociale bæredygtighed ved at underminere lokale økonomier og arbejdsstyrker, der er afhængige af råstofindustrien. Af den årsag kræves der nu mere af materialer ift. CO2 udledning, performance, ophav og dokumentation af dette.

I HKB prøver vi at præge vores samarbejdspartnere til at anvende flere biobaseret materialer ved at præsentere dem for alternative produkter. Vi har udarbejdet et materialekatalog som bliver præsenteret for kunder så tidligt i processen som muligt.  

Delmål 12.5

Byggebranchen står for 30% af affaldsproduktionen i Danmark. Branchen er underlagt krav omkring sortering, men det sker dog ofte at sortering bliver negligeret pga. tids- og pladsmangel. Sortering er dog vigtig i kampen for mere genanvendelse af materialer hvilket er meget relevant i dag hvor materialer og råstoffer er en begrænset vare.

HKB forsøger vi at øger genanvendelsesprocenten ved at anvende nyeste teknologi indenfor affaldssortering som gør det muligt at sortere decentralt (dvs. ikke på byggepladsen) samt veje mængden af affald. 

Kortlægning af baseline

Vi er i gang med at kortlægge vores CO2e udledning i virksomheden. Vi skal nemlig kende vores baseline før vi kan forbedre os. Vi kortlægger udledningen i scope 1, 2 og 3. og vil på sigt være i stand til at levere et regnskab til bygherrer som f.eks. skal leve op til EU taksonomien.  

Læs mere om scope 1, 2 og 3 hos Dansk Industri

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor.