Digitale værktøjer i byggeriet.

De digitale værktøjer spiller en stadigt større rolle i vores arbejde, både før, under og efter byggeriet.

Den digitale tidsalder er over os, og det gælder også byggebranchen. Det har den sådan set været i et godt stykke tid, og det kommer i høj grad til udtryk i de værktøjer, der er tilgængelige for os som entreprenør. Det har derfor været et helt naturligt skridt i udviklingen af HK Byg Entreprise at koble en mere digital gren på vores kompetenceniveau. Men vi er ikke fantaster. Hvis det skal lykkes, så skal det være konkrete værktøjer, der kan gøre en forskel i byggeriet. Det gælder både for projektstyringen og for bygherren. Allerede nu kan vi se, at de digitale værktøjer har haft stor indflydelse på vores arbejde. Især vores projektledere har haft stor glæde af værktøjerne.

En af fordelene ved de nye digitale værktøjer viser sig allerede i projekteringsfasen af byggeriet. Ved at vi får scannet den eksisterende byggemasse ind og derefter de forskellige aktørers del ind, kan disse sammenlignes, og det ses hvor der opstår uoverensstemmelser mellem det planlagte arbejde.

– Flemming Pedersen, projektleder HK Byg Entreprise A/S

Ved at gøre brug af digitale værktøjer kan vi komme fremtidige konflikter i byggeriet i forkøbet. Det sparer os en masse tid i projektet. I samarbejde med underentreprenører kan der rettes i projektet og i fællesskab få løst konflikterne inden byggeriets start. Underentreprenørerne på vores byggesager har haft stor glæde af de digitale værktøjer. De forskellige faggrupper kan visuelt se deres respektive arbejde samt omfanget heraf. Det giver dem et overblik over det generelle projekt og de andre faggruppers arbejde. Det giver en stor værdi i planlægningsfasen samt den udførende fase.

Bygherre har også draget nytte af de digitale værktøjer, da der kan leveres et mere detaljeret projekt. Dette gør at risici omkring udførelsen af projektet bliver minimeret. Denne minimeret risiko kan hjælpe til at tidsplanen og budgettet bliver overholdt. Visuelt kan der præsenteres et mere tydeligt billede af det færdige resultat til kommende kunder eller lejere.

Kvalitetssikring og 5D-analyser

Med de rigtige digitale værktøjer tror vi på, at projekterne udføres mere effektivt, og at slutprocessen bliver mere optimal. Vores digitale projektleder Christian har hjulpet projektstyringen med hans kompetencer inden for 5D-analyse. Denne analyse er en sammenkobling af 3D-modellen, tilbudslisten og tidsplanen. Samlet kan man visuelt se byggeplanen og projektøkonomien. Dette har han brugt til at hjælpe tilbudsprocessen og produktionen. 3D modellerne åbner op for en helt ny dimension i HK Bygs processer. Her kan vi i langt højere grad være værdiskabende for alle samarbejdspartnere.

“Det er super fedt at komme ind i en entreprenørvirksomhed, som har været så åbne overfor at tage imod nye værktøjer. På tilbudssiden har vi allerede haft to store tilbudssager hvor 3D-modellerne har været i spil. Her har vi brugt det til at lave simuleringer af forskellige løsningsforslag. Endnu federe er det på produktionssiden, for der har flere projektledere efterspurgt at kunne bruge deres 3D-modeller. Det har både været værktøjer til mængdeudtræk, scanninger af deres bygninger og kvalitetssikring med udgangspunkt i 3D-modeller.” 

– Christian Bajlum-Busch, Digital Projektleder, HK Byg Entreprise A/S

Christian har også kunne bidrage med at styrke kvalitetssikringen og hjælpe til med mere præcise kalkulationer samt et højere detaljeringsniveau. Med de digitale værktøjer kan Christian registrere kvalitetssikringen i den udførende fase med større nøjagtighed, hvor samtlige detaljer, bl.a. rørføring og ledningsveje kan inkorporeres.

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor.