Vestergade 29-31

Kontorhotel med et tema

Totalentreprise

Beskrivelse

På Vestergade 29-31 har HKB renoveret og ombygget den gamle bevaringsværdige ejendom til et nyt kontorhotel for finske UMA. Byggeriet krævede en omfattende ændring af ejendommens indretning, idet de nye kontorlokaler i høj grad skulle indrettes med nye glasvægge.

Udover en omfattende indvendig renovering er de udvendige områder blevet forbedret, hvor facaden og vinduerne er blevet repareret og malet. Alle installationer er blevet installeret i de eksisterende gulvbokse, som er blevet genanvendt med nye overflader, der matcher det nyanlagte gulv. Den eksisterende toiletkerne er blevet renoveret, og der er blevet foretaget udskiftning af faldstammen.

Konceptbyggeri i eksisterende ejendom

Kontorhotel i hjertet af København

Byggeriet har fra start været underlagt et koncept fra den nye lejers side. Her har der været klare ønsker til det færdige byggeris fysiske udtryk samt klare rammer for materialevalg og farver på de forskellige etager. Projektledelsen har været involveret i direkte dialog med både bygherre og den kommende lejer, hvor projektet løbende er blevet præciseret og justeret efter lejers ønsker.

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor.