Frederiksberggade 38

Nybyg på strøget

Totalentreprise

Beskrivelse

På Frederiksberggade 38 har HKB opført den nye 5-etagers ejendom. Kælder- og stueetagen er bygget til detailbrug, mens de øvrige etager fra 1. til 5. sal er bygget til kontorlejemål med tilhørende tekøkkener på de forskellige etager.

Til at håndtere projektetstyringen på Frederiksberggade, har HK Byg afsat ekstra ressourcer til de forskellige led i projektledelsen. Her har projektledelsen ugentligt afholdt interne møder, samt projektgennemgangsmøder med de aktuelle underentreprenører, hvor hver part har budt ind med inputs til optimering af arbejdsgangene. Denne løbende koordinering har sikret en effektiv byggeproces, hvor en række udfordringer er blevet opdaget i tide, og hvor de forskellige faggrupper har kunne planlægge deres arbejde hinanden imellem. Undervejs i byggeriet har der været faser med særligt komplekse perioder. Idet den nye bygning er designet til at fylde det maksimale areal mellem de omkringliggende bygninger, har arbejdet med opførelsen af den nye ejendom været præget af usædvanlig stor kompleksitet. Her har det været nødvendigt at foretage en løbende udgravning og understøbning langs naboejendommene. Den efterfølgende opbygning af råhuset har ligeledes været præget af kompleksitet og krævet stor bevågenhed fra projektledelsens side. Forud for monteringen af betonelementerne blev det meste af Vestergade afspærret i 24 timer for at få plads til en kran der kunne hejse en fast byggepladskran ind på byggepladsen. Den faste byggepladskran blev forankret i det færdigstøbte fundament til det nye hus og kunne herefter bruges til at hejse betonelementerne fra Vestergade og ind på byggepladsen.

Forud for byggeriets opstart, blev en kommunikationsplan udarbejdet, med henblik på at mindske utilfredshed og klager fra de omkringliggende naboer. Kommunikationsarbejdet har primært haft til formål, at få informationerne omkring byggeriet ud til alle naboer og interessenter frem for at naboerne selv skulle finde informationerne. Det har selvsagt været særligt nødvendigt med en kommunikationsplan i de faser af arbejdet hvor der har været særlig generende arbejder ud mod Vestergade og / eller Frederiksberggade. Her har de løbende nyhedsbreve været brugt til at informere om de kommende ugers arbejde og her give besked om særligt støjende eller støvende arbejde. Sideløbende har der været udsendt særskilte varslingsbreve, i de tilfælde at der har været særligt generende arbejde. Kommunikationsarbejdet har været centreret omkring byggeriet, og det har derfor været vigtigt ikke at skabe reklamemæssigt indhold, men udelukkende holde til relevant og brugbar information.

Forud for projektets opstart blev der afholdt flere workshops med det til formål, at finde potentielle besparelsesmuligheder og optimering af arbejdet. Herudover har projektledelsen løbende sparret med bygherre og rådgiverteamet omkring alternative løsninger til byggeriet. Optimeringsarbejdet har løbende bestået i en involverende planlægning med de udførende parter, hvor byggeriets kort- og langsigtede opgaver er blevet gennemgået. 

Koordinering og projektstyring

Komplekst byggeri
i hjertet af København

Byggeriet på Strøget har været et kompleks projekt, grundet den centrale lokation. Her har den løbende koordinering og projektstyring spillet en helt central rolle i arbejdet.

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor.